اعتمادبه نفس | افزایش اعتمادبه نفس در60دقیقه

اعتمادبه نفس مهم… گاهی اوقات‌، وقتی به نتایج زندگی افرادی نگاه می‌کنیم که از دیدِ من ویژ‌‌گی‌های مورد نیاز برای داشتن نتایجی تا این حدّ عالی را ندارند‌، مثلاً با وجود چهره و ظاهر معمولی‌، چرا اینقدر محبوب‌اند و اینقدر آدمهای ارزشمند خواهان ارتباط با آنها هستند؛ با وجود نداشتن تحصیلات یا مهارت‌های حرفه‌ای خاص‌، …

اعتمادبه نفس | افزایش اعتمادبه نفس در60دقیقه ادامه »