عشق به خود

عشق به خود | چگونه خودرادوست داشته باشیم؟

عشق به خود چیست؟ self love  عشق نتیجه یک رابطه ‌ای کارآمد است که موجب توسعه فردی نیز می شود. از این تعریف می ‌توانیم بگوییم داشتن احساس عشق نسبت به خود، حاصل رابطه کارآمد فرد با خودش و نتیجه نگاه مثبتی است که فرد به خودش دارد. عشق به خود یعنی داشتن رابطه دوستی با …

عشق به خود | چگونه خودرادوست داشته باشیم؟ ادامه »